Alte Documente
Afisari | 11-15 din total: 34
Adresa nr. 7839 din 30.08.2017
Adresa transmis√£ Ministerului Dezvolt√£rii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene referitoare la oportunitatea și necesitatea realiz√£rii obiectivelor de investiții din comunele Corni, Tudora, Vl√£deni și Vorona, județul Botoșani..
Comunicat asigurare debit constant Nr. 7766 din: 04.08.2017
..
RAPORT privind activitatea S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani √ģn anul 2016 Nr. 7671 din: 28.06.2017
Raport √ģntocmit de c√£tre Asociația de Dezvoltare Intercomunitar√£ “AQUA” Botoșani √ģn calitate de autoritate public√£ tutelar√£ faț√£ de S.C. NOVA APASERV S.A. conform prevederilor Legii 51/2006, art.27, alin.3, respect√Ęnd prevederile art.58 din ORDONAN√ěA DE URGEN√ě√É A GUVERNULUI nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernan√ĺa corporativ√£ a √ģntreprinderilor publice, modificat√£ prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016...
Actul aditional 7 la Statut
..
Actul aditional nr. 5 la Actul Constitutiv
..