Legislaţie
Afisari | 6-10 din total: 13
1. Ordinul Nr. 90 din: 2007
Ordinul nr.90/2007 pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare..
2. Ordinul Nr. 89 din: 2007
Ordinul nr.89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare..
3. Ordinul Nr. 88 din: 2007
Ordinul nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru serviciile de apă și canalizare..
4. Legea Nr. 246 din: 2005
Legea nr.246/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații..
5. Ordonanța Nr. 26 din: 2000
Ordonanța nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile (modificată prin legea 246/2005)..