Legislaţie
Afisari | 1-5 din total: 13
1
2
3
Inainte
1. Hotãrârea Nr. 717 din: 2008
Hot├úr├órea nr.717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea ┬║i atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilit├ú├żi publice, a criteriilor de selec├żie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilit├ú├żi publice ┬║i a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilit├ú├żi publice..
2. Legea Nr. 311 din: 2004
Legea nr.311/2004 privind calitatea apei potabile..
3. Legea Nr. 31 din: 1990
Legea nr.31/1990 republicat├ú, cu modific├úrile ┬║i complet├úrile ulterioare, privind societ├ú├żile comerciale, care este aplicabil├ú ├«n ceea ce prive┬║te organizarea ┬║i func├żionarea Operatorului Regional..
4. Hotãrârea Nr. 855 din: 2008
Hot├úr├órea nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru ┬║i a statutului-cadru ale asocia├żiilor de dezvoltare intercomunitar├ú cu obiect de activitate serviciile de utilit├ú├żi publice..
5. Ordinul Nr. 65 din: 2007
Ordinul nr.65/2007 pentru aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a pre├żurilor, tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu ap├ú ┬║i de canalizare..
1
2
3
Inainte