Legislaţie
Afisari | 1-5 din total: 13
1
2
3
Inainte
1. Hotărârea Nr. 717 din: 2008
Hotărârea nr.717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice..
2. Legea Nr. 311 din: 2004
Legea nr.311/2004 privind calitatea apei potabile..
3. Legea Nr. 31 din: 1990
Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale, care este aplicabilă în ceea ce privește organizarea și funcționarea Operatorului Regional..
4. Hotărârea Nr. 855 din: 2008
Hotărârea nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice..
5. Ordinul Nr. 65 din: 2007
Ordinul nr.65/2007 pentru aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor, tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare..
1
2
3
Inainte