Hotărâri Adoptate
An Nr. Hotarare Cuvinte
Afisari | 21-25 din total: 121
AnNr.FisierData
 2015  85  HOTĂRÂREA nr. 85/12.03.2015 privind avizarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului "Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile: Coșula Buda, Pădureni, Șupitca, comuna coșula, județul Botoșani"  13.03.2015
 2015  86  HOTĂRÂREA nr. 86/12.03.2015 privind avizarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului "Înființare sistem centralizat de canalizare și stație de epurare în localitățile: Coșula Buda, Pădureni, Șupitca, comuna coșula, județul Botoșani"  13.03.2015
 2015  87   Hotărârea nr. 87/12.03.2014 privind aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director, a raportului privind verificarea, certificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la 31.12.2014 și ale situațiilor financiare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOȘANI”  13.03.2015
 2015  88  HOTĂRÂREA nr. 88/27.04.2015 privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2015  28.04.2015
 2015  89  HOTĂRÂREA nr. 89/27.04.2015 privind avizarea Studiului de Fezabilitate, a Master Plan-ului și a Graficului de achiziții ,revizuite, pentru proiectul ”Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizarea –epurarea apelor uzate în județul Botoșani”  28.04.2015