Alte Documente
Afisari | 6-10 din total: 31
Actul aditional nr.8 la Statut
..
Actul aditional nr. 6 la Actul Constitutiv
..
Adresa nr. 7839 din 30.08.2017
Adresa transmisă Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene referitoare la oportunitatea și necesitatea realizării obiectivelor de investiții din comunele Corni, Tudora, Vlădeni și Vorona, județul Botoșani..
Comunicat asigurare debit constant Nr. 7766 din: 04.08.2017
..
RAPORT privind activitatea S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani în anul 2016 Nr. 7671 din: 28.06.2017
Raport întocmit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA” Botoșani în calitate de autoritate publică tutelară față de S.C. NOVA APASERV S.A. conform prevederilor Legii 51/2006, art.27, alin.3, respectând prevederile art.58 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016...