Alte Documente
Afisari | 1-5 din total: 22
1
2
3
4
5
Inainte
RAPORT privind activitatea S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani în anul 2016 Nr. 7671 din: 28.06.2017
Raport întocmit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA” Botoșani în calitate de autoritate publică tutelară față de S.C. NOVA APASERV S.A. conform prevederilor Legii 51/2006, art.27, alin.3, respectând prevederile art.58 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016...
Actul aditional 7 la Statut
..
Actul aditional nr. 5 la Actul Constitutiv
..
S.C. Nova Apaserv S.A. anunță oprirea generală a sistemului de alimentare cu apă Bucecea-Dorohoi-Botoșani în perioada 03-04 noiembrie 2011 în vederea efectuării lucrărilor planificate de revizie generală.
..
Informare rationalizare consum apa
..
1
2
3
4
5
Inainte