Misiunea AQUA

          Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA BOTOȘANI" s-a constituit în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.

 


          Interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului. 


În acest moment membrii asociați sunt :

1. Județul Botoșani                                        

2. Municipiul Botoșani

3. Municipiul Dorohoi

4. Orașul Darabani

5. Orașul Săveni

6. Orașul Bucecea

7. Orașul Flămânzi

8. Orașul Ștefănești

9. Comuna Albești

10. Comuna Avrămeni

11. Comuna Bălușeni

12. Comuna Brăești

13. Comuna Broscăuți

14. Comuna Blândești

15. Comuna Călărași

16. Comuna Cândești

17. Comuna Copălău

18. Comuna Cordăreni

19. Comuna Corlăteni

20. Comuna Corni

21. Comuna Coțușca

22. Comuna Cristești

23. Comuna Curtești

24. Comuna Coșula

25. Comuna Cristinești

26. Comuna Dângeni

27. Comuna Dersca

28. Comuna Dobârceni

29. Comuna Drăgușeni

30. Comuna Durnești

31. Comuna Dimăcheni

32. Comuna Frumușica

33. Comuna George Enescu

34. Comuna Gorbănești

35. Comuna Havârna

36. Comuna Hănești

37. Comuna Hilișeu Horia

38. Comuna Hlipiceni

39. Comuna Hudești

40. Comuna Ibănești

41. Comuna Leorda

42. Comuna Lunca

43. Comuna Manoleasa

44. Comuna Mihai Eminescu

45. Comuna Mihăileni

46. Comuna Mihălășeni

47. Comuna Mileanca

48. Comuna Mitoc

49. ComunaNicșeni

50. Comuna Păltiniș

51. Comuna Pomîrla

52. Comuna Răchiți

53. Comuna Rădăuți Prut

54. Comuna Răuseni

55. Comuna Ripiceni

56. Comuna Românești

57. Comuna Santa Mare

58. Comuna Stăuceni

59. Comuna Sulița

60. Comuna Suharău

61. Comuna Șendriceni

62. Comuna Știubieni

63. Comuna Todireni

64. Comuna Trușești

65. Comuna Tudora

66. Comuna Ungureni

67. Comuna Unțeni

68. Comuna Văculești

69. Comuna Viișoara

70. Comuna Vlădeni

71. Comuna Vlăsinești

72. Comuna Vorona

73. Comuna Vârfu Câmpului

74. Comuna Vorniceni